Onze werkwijze

Moestuin De Bilderboom

Deelnemer aanmelden

Wanneer de deelnemer bij ons wordt aangemeld, plannen we vrijblijvend een telefonisch gesprek in van een half uur. Tijdens dit gesprek bespreken we wat de hulpvraag is, wat de deelnemer zijn behoeften zijn en hierin nemen we ook de wensen van ouders/verzorgers mee.

Honden uitlaten buiten
Kip eten geven

Persoonlijk kennismakingsgesprek

Aan de hand van dit gesprek plannen we een persoonlijk kennismakingsgesprek in van een uur en kijken we of er een wederzijdse klik is. 

Wanneer er een klik is en het voor beide partijen goed voelt, wordt er een intake gesprek ingepland.

Moestuin De Bilderboom

Intake gesprek

Wanneer de deelnemer bij ons wordt ingeschreven, plannen we een intakegesprek waarin de verwachtingen over en weer worden besproken. De persoonlijke doelen worden in een doelenplan uitgewerkt. We bespreken wanneer de deelnemer bij ons gaat starten en de ouders/verzorgers vullen alleen of samen met ons het “Wie ben ik” en “Wie zijn wij” document in. Hierin verzamelen wij gegevens die belangrijk voor ons kunnen zijn bij de juiste ondersteuning en begeleiding.

Alle verkregen informatie wordt bij ons verwerkt in het elektronisch cliëntendossier (Zilliz) en hiervan krijgen de ouders/verzorgers inloggegevens. Zo kunt u altijd meekijken aan welke doelen we werken met de deelnemer, de voortgang en de aandachtspunten hierin.
Ook zullen hier door u getekende documenten in worden opgeslagen zodat het dossier compleet is.

Zilliz

Persoonlijke doelen

Wij stellen samen met de deelnemer, ouders/verzorgers en eventueel andere externe partijen persoonlijke doelen op.

  • Waarbij kunnen wij ondersteunen.
  • Wat kun je bij ons leren.
  • Wat sluit aan qua activiteiten.

Bij aankomst van de deelnemer en het naar huisgaan hebben we een kleine overdracht met de ouders/verzorgers. Hierin bespreken we hoe de dag is verlopen. Om de 3 maanden plannen we een evaluatiegesprek in om te kijken of de geboden zorg nog voldoende aansluit.

Evaluatie

Zorgovereenkomst

Momenteel verlenen wij zorg op basis van PGB en contractzorg via maatwerkcontracten. Informatie hierover kunt u vinden op https://www.pgb.nl/pgb/pgb-aanvragen/.
U kunt ook contact opnemen met uw zorgondersteuner wat de mogelijkheden zijn.

Wij zijn voornemens gecontracteerde zorg aan te bieden. Zodra wij hierover meer weten, informeren wij u hierover.  

Wat kan
De Bilderboom
bieden

Kippen optillen
Kip optillen
Honden uitlaten buiten